Blog > Komentarze do wpisu

978-83-01-16203-0 (9)

"Wyrzekł to Epikur - powiesz. - Cóż obchodzą cię cudze poglądy?" Co jest prawdziwe, jest też moje. Będę i nadal częstował cię Epikurem, ażeby ci, którzy ślepo trzymają się czyjegoś zdania i kształtują swoje osądy nie podług tego, co się mówi, lecz podług tego, kto mówi, wiedzieli, że wszystko, co jest doskonałe, stanowi własność ogólną.
[Seneka, "Listy moralne do Lucyliusza", List XII 11]

I kolejne mądre słowa z ust autorytetu. Jeżeli coś jest prawdą, to nią jest i wiele różnych umysłów do tej prawdy z wielu stron, wieloma różnymi drogami już doszło i jeszcze dojdzie. A jeśli nasz umysł też ją poznał, to prawda jest także i nasza. Co zaś fałszywe, choćby wsparte wieloma nazwiskami autorytetów prawdą się nie stanie, niezależnie jak bardzo wyznawcy tych autorytetów będą tego pragnąć. I niezależnie od tego, kto wśród tych nazwisk jest.

sobota, 26 stycznia 2013, nieuczesany23
Tagi: Rzym

Polecane wpisy

 • 83-01-09067-7 (7)

  CULEX (KOMAR) Donatus (...) wśród dzieł Wergiliusza wymienia utwór Culex . Epylion o tym tytule zawarte jest w Appendix Vergiliana . Liczący 414 hexametrów poem

 • 978-83-01-16202-3 (7)

  Tak to właśnie bywa. Ludzie są jak wino: nie wszyscy na starość kwaśnieją. ["O Starości", w:Cyceron, "Rozmowy tuskulańskie i inne pisma"] Zwrócił mą uwagę ten c

 • 978-83-01-16203-0 (14)

  Wierzaj, że tak się to przedstawia, jak tu piszę: pewne chwile są nam odbierane jawnie, inne odejmowane po kryjomu, a jeszcze inne wymykają nam się same. Najgor

 • 10 marca

  No i jak tu mam znaleźć więcej czasu na książki skoro tyle się dzieje. Codzienność atakuje niezmiennie. I zaskakuje. Trylogię rzymską Harrisa skończyłem jednak

 • Mary Beard - SPQR. Historia starożytnego Rzymu

    Tradycyjne postrzeganie imperium stworzonego przez starożytny Rzym opiera się na republice, w której były urzędy, demokracja, itp. Potem zamachu stanu Ju

  EVEN MORE OF ME:

  NIEUCZESANY
  MYŚLI NIEUCZESANEGO
  NIEUCZESANY CZYTA
  NIEUCZESANY OGLĄDA
  NIEUCZESANY SŁUCHA